Velkommen

Effektiv Industriservice - MoRentMoRent tilbyder effektiv og fleksibel arbejdskraft til service og vedligeholdelse.

Vi løser primært opgaver for kraftvarmeværker, men kan også løse opgaver for andre industrier, hvor service og vedligeholdelse giver særlige fysiske og sikkerhedsmæssige udfordringer.

Vores medarbejdere kan med de fornødne arbejdsinstrukser tage fat, hvor og hvornår I har behov for det. Vi lægger stor vægt på, at de gældende sikkerhedsregler overholdes.

Vi udfører service eller vedligeholdelse som engangsopgave eller i fast turnus, evt. efter licitation.

I dag samarbejder vi med en af Danmarks største energikoncerner, den offentlige sektor samt forskellige industrivirksomheder.